จับยี่กี VIP - รอบที่ 79 04-Dec-2023
3ตัวบน

080

2ตัวล่าง

48

หวยรัฐบาลไทย 01-Nov-2023

xxxxxx

3ตัวหน้า

xxx,xxx

3ตัวล่าง

xxx,xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยออมสิน
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

xxxxxx

หวยออมสิน
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวย ธกส
เลขที่ออก

xxxxx

หวย ธกส
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นต่างประเทศ 04-Dec-2023
หวยลาว
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นดาวน์โจน
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

จับยี่กี VIP 04-Dec-2023
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

104

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

889

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

177

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

274

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

807

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

437

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

609

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

044

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

564

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

004

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

653

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

327

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

026

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

097

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

993

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

711

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

256

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

180

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

184

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

616

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

239

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

162

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

814

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

608

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

004

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

006

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

274

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

859

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

510

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

817

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

755

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

318

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

202

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

538

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

002

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

642

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

808

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

779

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

803

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

779

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

953

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

710

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

807

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

225

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

011

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

782

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

277

2ตัวล่าง

42

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

490

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

211

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

820

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

070

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

005

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

964

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

721

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

712

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

649

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

865

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

516

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

127

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

454

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

446

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

784

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

526

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

250

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

288

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

982

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

047

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

559

2ตัวล่าง

75

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

987

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

903

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

035

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

865

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

080

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

104

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

889

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

177

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

274

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

807

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

437

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

609

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

044

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

564

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

004

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

653

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

327

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

026

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

097

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

993

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

711

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

256

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

180

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

184

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

999

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

616

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

239

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

162

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

814

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

608

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

004

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

006

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

274

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

859

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

510

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

817

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

755

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

318

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

202

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

538

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

002

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

642

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

808

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

779

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

803

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

779

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

953

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

710

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

807

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

225

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

011

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

782

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

277

2ตัวล่าง

42

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

490

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

211

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

820

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

070

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

005

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

964

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

721

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

712

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

649

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

865

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

516

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

127

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

454

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

446

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

784

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

526

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

815

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

250

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

288

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

982

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

047

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

559

2ตัวล่าง

75

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

987

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

903

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

035

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

865

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

080

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx